Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Uszkodzenie pojemnika
Zgłoszenia szkody można dokonać:
  • bezpośrednio u Wykonawcy,
  • za pośrednictwem Biura Związku,
  • poprzez wypełnienie formularza na stronie Związku,
    na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem).
W celu zgłoszenia szkody należy podać dane poszkodowanego, dane sprawcy szkody, datę i miejsce zdarzenia, opisać dokładnie zdarzenie, podać ewentualnych świadków, wskazać skutki zdarzenia oraz sposób rekompensaty (wymiana pojemnika, naprawa pojemnika, zwrot kosztów pojemnika – w tym przypadku należy dołączyć dowód zakupu pojemnika).

Dane poszkodowanego:
Dane sprawcy:
 

*Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w Związku Międzygminnym Ślęza-Oława zamieszczoną na stronie www Związku.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie w związku z realizacją niniejszego zgłoszenia.

* - Wymagane pola.
** - Należy wypełnić przynajmniej jedno pole.