Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Wzór deklaracji
Wzory obowiązujące od 01.01.2021 r. 
Uchwała Nr IV/25/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/43/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z dnia 13 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą nr II/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z dnia 6 czerwca 2019 r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława

pobierz plik