Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Nr konta do opłat za pełnomocnictwo do reprezentowania
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacać na konto Gminy Siechnice (organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę Związku):

Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

Nr rachunku bankowego: 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - gopodarka odpadami komunalnymi prowadzona przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława.