Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Deklaracje

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Formularz do wypełnienia (obowiązujący od 01.01.2021 r.) 
- pobierz plik 


Wzór wypełnienia deklaracji - segregacja

Formularz do wypełnienia (obowiązujący od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.)
 pobierz plik

Wzór wypełnienia deklaracji - segregacja
Wzór wypełnienia deklaracji - brak segregacji


Formularz do wypełnienia (obowiązujący do 30.08.2019 r.) - pobierz plik 

Wzór wypełnienia deklaracji - segregacja
Wzór wypełnienia deklaracji - brak segregacji


NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Formularz do wypełnienia obowiązujący od 01.01.2021 r. - pobierz plik

Formularz do wypełnienia obowiązujący od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.- pobierz plik

Wzór wypełnienia - segregacja