Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Jak obliczyć minimalną wielkość pojemnika?
Rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych dla firm, określa szczegółowo Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.