Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Jak obliczyć minimalną wielkość pojemnika?
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, ilość i wielkość pojemników na odpady nie ma wpływu na wysokość wnoszonej przez właścicieli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, zarówno w przypadku segregacji odpadów komunalnych jak i gromadzenia odpadów komunalnych w systemie zmieszanym, powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
- 60 l na każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;
- 40 l na każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
  • Właściciel/zarządca nieruchomości wielolokalowych
Właściciel/zarządca nieruchomości wyposaża nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników (minimum 5), sam dobierając wielkość poszczególnych pojemników.
  • Zabudowa jednorodzinna
Właściciel nieruchomości wybiera, w jaki sposób będzie gromadzić odpady. Szkło, bio i odpady zmieszane należy umieszczać w pojemnikach. Przy pozostałych odpadach można wybrać, czy wygodniej jest gromadzić je w pojemnikach czy w workach. 

Przypominamy, że wszystkie pojemniki i worki muszą być oznaczone! W innym przypadku pracownik Biura może odmówić przyjęcia reklamacji.