Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zasady segregacji
Nieruchomości niezamieszkałe, dla których zadeklarowano gromadzenie segregowanych odpadów komunalnych.

SEGREGUJ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) segregacja prowadzona jest w podziale na 5 frakcji:
1. Papier;
2. Szkło;
3. Metale i tworzywa sztuczne;
4. Odpady ulegające biodegradacji;
5. Zmieszane resztkowe;
____________________

Nie wiesz do któego kubła wrzucić odpad? 

1. Sprawdź w wyszukiwarce.
http://zgo.org.pl/wyszukiwarka-odpadow.html

NIE MA?

2. Sprawdź w ulotce.

NIE MA?

3. Wrzuć odpad do pojemnika na odpady zmieszane.
____________________

ZMNIEJSZ ILOŚĆ ODPADÓW 

4 odpadowe ekozasady:
OGRANICZ, ZASTĄP, UŻYJ PONOWNIE, OSZCZĘDZAJ -> ulotka