Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Ujęcie w kosztach firmy
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej, więc ujęcie w kosztach firmy odbywa się na podstawie wpłaty na wyciągu bankowym oraz deklaracji.
Opłata nie zawiera podatku VAT. Na opłaty i podatki nie wystawia się rachunków ani faktur. Opłaty i podatki firmy księgują jak inne podatki i opłaty w kosztach.
Przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami mają charakter opłaty publicznoprawnej, nie zaś wynagrodzenia za świadczenie ze strony Związku.