Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Mieszanie odpadów komunalnych - mit czy prawda?

Często pojawiają się zarzuty, że firmy odbierające selektywnie zebrane odpady, mieszają je przy odbiorze. Mieszkańcy mają z tego powodu mniejszą motywację do segregacji, a w konsekwencji gminom ciężko jest uzyskać wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu.

Należy pamiętać, że brak uzyskania w/w poziomów skutkuje naliczeniem kar dla gminy (w tym przypadku na Związek). Wymagania UE są duże, poziomy ciężko jest uzyskać. Pracownicy gmin muszą więc stale kontrolować prawidłowość wywozów zarówno w terenie przy wyrywkowych kontrolach, z biura - dzięki wmontowanym do każdego pojazdu GPS oraz w sortowniach, przy wysypie. 

Skąd przekonanie, że firmy mieszają odpady?

  • Ta sama śmieciarka może pracować zmianowo tj. rano odbiera inną frakcję niż po południu – mieszkańcy widzą to samo auto i są przekonani, że Brygady mieszają frakcje.
  • Nowoczesne śmieciarki mają dwie lub trzy komory dzięki czemu możliwy jest odbiór kilku frakcji bez mieszania odpadów. Z zewnątrz pojazd ten niczym nie różni się od jednokomorowej śmieciarki i tylko stojąc bezpośrednio za odwłokiem pojazdu widzimy, że komora jest podzielona.
  • Odpady odbierają pojazdy takie same, a nie te same – śmieciarki są identyczne, a Brygady tak samo ubrane.
  • Nieprawidłowo wysegregowane odpady Wykonawca odbiera jako zmieszane (to jego ustawowy obowiązek), a fakt ten każdorazowo zgłasza do gminy.
Cały artykuł 

Borkowska M., Interia Biznes, "Sortujmy, śmieciarze nie mieszają naszych odpadów"
[dostęp: 25.06.2019 r.]