Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Awaria
20-01-2021
 
Ze względu na awarię w budynku przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie informujemy, że została wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów. Jednocześnie informujemy, że został przywrócony kontakt mailowy i telefoniczny.  

Prosimy o wyrozumiałość.
30-12-2020
 
Informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. Biuro Związku Międzygminnego Ślęza-Oława czynne będzie do godziny 12:00. 

Godziny pracy PSZOK
10-12-2020
 
Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. PSZOK będzie nieczynny, natomiast w dniu 31.12.2020 r. PSZOK będzie czynny do godziny 15:00. 
11-12-2020
 
Niech Nowy Rok obdaruje Państwa pomyślnością
i szczęściem

oraz przyniesie zdrowie i pogodę ducha 

życzą
Dyrektor Biura - Andrzej Ćwiek 
wraz z pracownikami 


Zalana ulica Rumiankowa w Krzykowie
20-10-2020
 

W związku z brakiem możliwości wjazdu śmieciarki na ulicę Rumiankową informujemy, że na skrzyżowaniu ulicy Kwiatów Polnych i Rumiankowej (od strony ulicy Krzykowskiej) ustawiony został w dniu 19.10.2020 r. kontener zastępczy. 

Mieszkańców nieruchomości leżacych przy ulicach: Rumiankowa, Jemiołowa, Kminkowa, Nagietkowa, Jałowcowa, Lubczykowa, Dzwonkowa, Pokrzywowa, Stokrotkowa, Kaczeńcowa, Szałwiowa, Tymiankowa, Kaczeńcowa, Jaskrowa i Liliowa (do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy) uprasza się o korzystanie z w/w kontenera. Odpady będą gromadzone w nim w systemie zmieszanym.

Mapa

KOMUNIKAT przerwa w dostawie prądu
18-08-2020
 

KOMUNIKAT

Z uwagi na przerwę w dostawie energii do budynku, w którym mieści się Biuro Związku Międzygminnego Ślęza-Oława informuję, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) Biuro Związku będzie czynne w ograniczonym zakresie – nie będzie możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.

Na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta, przyjmowane będą deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za utrudnienia przepraszamy.

mPSZOK w Siechnicach
21-07-2020
 

UWAGA!

MPSZOK w Siechnicach został przeniesiony - lokalizacja oznaczona nr 2 na mapce:


Zmiana harmonogramów
21-07-2020
 

1 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają harmonogramy odbioru odpadów w gminie Czernica i Żórawina. 

Nowy harmonogram dla gminy Czernica - tutaj...
Nowy harmonogram dla gminy Żórawina - tutaj...


Wznowienie obsługi interesantów
29-05-2020
 

Informujemy, że z dniem 01.06.2020 r. Związek Międzygminny Ślęza-Oława wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa odbywać się będzie w Biurze Obsługi Klienta (BOK) mieszczącym się na parterze budynku, z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa:

  • w BOK przebywać może jednocześnie jedna obsługiwana osoba;
  • podczas przebywania na terenie budynku należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce.

Pracownik Związku ma obowiązek odmówić obsługi interesanta, który nie stosuje się do powyższych zasad bezpieczeństwa.

Jednocześnie, nadal zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi do komunikacji i załatwiania spraw drogą telefoniczną, mailową, tradycyjną drogą pocztową lub przez skrzynkę ePUAP.

17-03-2020
 

W związku z wstrzymaniem organizacji mPSZOK, a także mając na uwadze pomniejszone składy pracujących przy odbiorze Brygad, prosimy o wstrzymanie się z większymi pracami porządkowymi typu sprzątanie ogródków, generalne sprzątanie domów, remonty - generowanie dodatkowych odpadów nie jest w tym momencie wskazane. 

Ponadto, prosimy o utrzymanie bezpiecznej odległości od pracowników odbierających odpady.


Dziękujemy za wyrozumiałość


30-12-2019
 
UWAGA!

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. Biuro Związku Międzygminnego Ślęza-Oława będzie czynne do godziny 14:00.
Harmonogramy odbioru na 2020 r.
24-12-2019
 

Informujemy, że w zakładkach HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, mPSZOK i ZBIÓRKA OBJAZDOWA są już umieszczone terminarze odbioru na 2020 r. 

03-12-2019
 

UWAGA! BIURO NIECZYNNE

Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2019r. Biuro Związku Międzygminnego Ślęza-Oława będzie nieczynne.

Odpracowanie wolnego od pracy dnia nastąpi 14 grudnia 2019r. (sobota), w godzinach od 7:00 do 14:00. 

04-09-2019
 
Informujemy, że w związku z wymianą centrali telefonicznej, dodzwonienie się do Biura Związku po godzinie 10:30 nie będzie możliwe. 

Jeżeli mają Państwo taką możliwość, prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Związku za pomocą e-mail.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
Zmiana stawki opłaty
30-07-2019
 

Informacja
o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 września 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina obowiązują nowe stawki opłaty jak i sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr II/11/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3951).

Stawka dla odpadów segregowanych: 18,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

Stawka dla odpadów zmieszanych: 30,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

Numer konta jak i termin wnoszenia opłat nie ulega zmianie. Zmiana stawek nie wymaga składania korekty deklaracji. Należna opłata za miesiąc wrzesień 2019 r. płatna do 15 września 2019 r. winna być wniesiona z uwzględnieniem nowych stawek.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr II/12/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3952) od dnia 1 września 2019 r. dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny wprowadzone zostanie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 100% na szóstą i każdą kolejną osobę w rodzinie posiadającej ww. Kartę. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w ramach Karty Dużej Rodziny jest złożenie do Biura Związku prawidłowo wypełnionej deklaracji (formularz DO-1) w terminie do 14.09.2019 r. lub w ciągu 14 dni od nastąpienia zmian (Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3953).

Zmiana sposobu gromadzenia odpadów WYMAGA złożenia korekty deklaracji. W przypadku dokonania korekt deklaracji w wyniku, których zmianie ulegnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać kwotę wynikającą z ostatniej korekty. Z tego tytułu nie wysyłamy ponownie blankietów opłat.

Z uwagi na trwające prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ingerować będzie w wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na przesłanych blankietach wskazano stawki jedynie w okresie lipiec - wrzesień 2019 r. Kwoty płatności za pozostałe miesiące należy uzupełniać samodzielnie.

Powodem podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są stale rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wprowadzane obowiązującym prawem zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku. Koszty wzrastają systematycznie od roku 2013, a główne czynniki mające wpływ na koszty systemu to:
- wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych - głównie z uwagi na zmianę systemu gospodarowania odpadami w roku 2018 z 3 na 5-cio pojemnikowy, wynikającą z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
- wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – koszty składowania (które rosnąć będą również w kolejnych latach, a wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska) oraz przyjmowania surowców w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
- ciągły wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku.
Brak blankietów na II półrocze 2019 r.
03-07-2019
 

Informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II półrocze 2019 r., należy wnosić na dotychczasowy numer konta.

Remonty dróg w gminie Czernica
24-05-2019
 
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w gminie Czernica, dla mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, ustawiono zbiorcze kontenery do gromadzenia odpadów. 

Czernica, ul. Kochanowskiego 
Kontener znajduje się od strony ul. Odrzańskiej przed placem rekreacyjnym, naprzeciwko numeru 14, przy ogrodzeniu placu zabaw.

Nadolice Wielkie, ul. Lipowa
Kontener znajduje się na rogu ulicy Rzecznej z Lipową.
Mapka

Z kontenerów odpady odbierane są w systemie zmieszanym.
Zmiana godzin pracy
28-01-2019
 

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gmin członkowskich Związku, począwszy od dnia 1 lutego 2019 r., zmianie ulegają godziny pracy Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

Biuro Związku czynne będzie w następujących godzinach:

Poniedziałek – od 7:00 do 15:00
Wtorek – od 7:00 do 15:00
Środa – od 8:00 do 17:00
Czwartek – od 7:00 do 15:00
Piątek – od 7:00 do 14:00

Liczymy, że wydłużenie godzin pracy w środy ułatwi wszystkim mieszkańcom kontakt z pracownikami Biura i sprawne załatwienie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

mPSZOK Czernica
14-01-2019
 
Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, dojazd do mPSZOK’u w Ratowicach jest utrudniony. Dojazd jest możliwy od strony Jelcza-Laskowic, przez Miłoszyce.

Lokalizacja mPSZOK’u nie uległa zmianie.

Mapka objazdu
03-01-2019
 
Informujemy, że w związku z dużą ilością telefonów, dodzwonienie się do Biura Związku może być utrudnione. 

Jeżeli mają Państwo taką możliwość, prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Związku za pomocą e-mail. 

Brak odbioru w dniu 12.11.2018 r.
08-11-2018
 
W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym informujemy o przesunięciach w odbiorach:

Gmina Borów, Ciepłowody, Domaniów, Przeworno
Odbiór poniedziałkowy zostanie zrealizowany razem z wtorkowym, tj. 13.11.2018 r. 

Gmina Siechnice, Czernica i Miasto Oława
Przez cały tydzień odbiory będą przesunięte o jeden dzień, tj.: 
- odbiór 12.11.2018 r. będzie realizowany 13.11.2018 r. 
- odbiór 13.11.2018 r. będzie realizowany 14.11.2018 r. 
- odbiór 14.11.2018 r. będzie realizowany 15.11.2018 r. 
- odbiór 15.11.2018 r. będzie realizowany 16.11.2018 r. 
- odbiór 16.11.2018 r. będzie realizowany 17.11.2018 r. (sobota)

Gmina Żórawina
Przez cały tydzień odbiory będą przesunięte o jeden dzień, oprócz odbiorów piątkowych, tj.:
- odbiór 12.11.2018 r. będzie realizowany 13.11.2018 r. 
- odbiór 13.11.2018 r. będzie realizowany 14.11.2018 r. 
- odbiór 14.11.2018 r. będzie realizowany 15.11.2018 r. 
- odbiór 15.11.2018 r. będzie realizowany 16.11.2018 r. 
- odbiór 16.11.2018 r. będzie realizowany 16.11.2018 r.

Prosimy o cierpliwość i pozostawienie opisanych pojemników i worków w widocznych miejscach przed posesjami. 
Remont ul. Broniewskiego w Radwanicach
15-10-2018
 
W związku z remontem ul. Broniewskiego w Radwanicach informujemy, że przy skrzyżowaniu ulicy Broniewskiego i ulicy Wrocławskiej ustawione zostaną w dniu jutrzejszym kontenery zastępcze. 

Mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, uprasza się o korzystanie z w/w kontenerów. Odpady będą gromadzone w nich w systemie zmieszanym.

Mapka
Remont w Iwinach
30-08-2018
 
W związku z remontem ul. Miodowej w Iwinach informujemy, że na skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i ulicy Miodowej ustawione zostaną w dniu dzisiejszym kontenery zastępcze. 

Mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, uprasza się o korzystanie z w/w kontenerów. Odpady będą gromadzone w nich w systemie zmieszanym.

Mapka
Gmina Borów
01-08-2018
 

Informujemy, że z dniem 01.08.2018 r. zmianie uległ harmonogram odbioru zmieszanych oraz zmieszanych resztkowych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
- Borów, ul. Wrocławska 1;
- Borów,
ul. Wrocławska 27;
- Borów, ul. Starowiejska 29;
- Borów, ul. Parkowa 2;
- Mańczyce 12, 13, 20.

Harmonogram

Awaria telefonów
31-07-2018
 
Informujemy, że w związku z uszkodzeniem linii telefonicznej, dodzwonienie się do Biura Związku nie jest możliwe. 

Do czasu usunięcia usterki prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Jeżeli mają Państwo taką możliwość, prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Związku za pomocą e-mail.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Remont ul. Wesołej w Smardzowie
30-07-2018
 
W związku z remontem ul. Wesołej w Smardzowie i brakiem możliwości odbioru odpadów od mieszkańców tej ulicy, uprasza się o korzystanie z pojemników znajdujących się na rogu ul. Reja i ul. Raczyńskiego. Odpady będą zbierane  w tych pojemnikach w systemie zmieszanym.
Zmiana harmonogramu 01.06.2018 r.
30-05-2018
 
Z dniem 01.06.2018 r. zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów komunalnych - BIO, z terenu miescowości Janków i Teodorów, w gminie Domaniów. 

Harmonogram 

Awaria w Banku Pekao S.A.
18-04-2018
 
Informujemy, że w dniach 16 i 17 kwietnia 2018 r. wystąpiła awaria w Banku Pekao S.A., który prowadzi konta podatkowe dla Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Wskutek awarii część opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych w w/w dniach zwrócono na konta zleceniodawców.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00 awarię usunięto. W przypadku stwierdzenia zwrotu prosimy o ponowne dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
ZBIÓRKA OBJAZDOWA 2018 r.
08-01-2018
 

Od bieżącego roku w ramach zbiórki objazdowej nie będą podstawiane kontenery na odpady poremontowe i budowlane. Odpady te odbierane będą sprzed posesji. Należy przygotować je do odbioru w odpowiednich workach lub innych opakowaniach, posiadających odpowiednią wytrzymałość, zabezpieczyć przed wysypaniem, wyciekaniem i skaleczeniem..

Większe ilości odpadów można również bezpłatnie dostarczyć do PSZOK
w Godzikowicach:

PSZOK:
ul. Stalowa 12
Godzikowice
55-200 Oława


Zmiany od 2018 r.
01-12-2017
 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. W zależności od sposobu gromadzenia odpadów oraz rodzaju złożonej deklaracji, zmiany nastąpią w różnym zakresie. W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Państwa krótkie instrukcje, wyjaśniające najważniejsze zmiany i nowe obowiązki właścicieli nieruchomości. 

Szczegóły:


Proszę o dokładne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie Związku oraz na stronie Ministerstwa Środowiska
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/.
W razie pytań lub wątpliwości, pracownicy Związku pozostają do Państwa dyspozycji.
Harmonogramy 2018 r.
30-12-2017
 

Informujemy, że udostępniono harmonogramy odbioru odpadów na 2018 r. na naszej stronie internetowej w zakładce po lewej stronie "Harmonogramy odbioru odpadów".

PSZOK/MPSZOK
29-12-2016
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2018 r.

broszura informacyjna
25-08-2017
 
Informujemy, że w dniu 01.09.2017 r. (piątek) Biuro Związku Międzygminnego Ślęza-Oława będzie czynne do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.
Awaria systemu bankowego
12-01-2017
 
Informujemy, że w dniach od 09.01.2017 r. do 11.01.2017 r. wystąpiła ogólnopolska awaria w banku Pekao S.A., który prowadzi konta podatkowe dla Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. W skutek awarii część opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych w okresie od 09.01.2017 r. do 11.01.2017 r. zwrócono na konta zleceniodawców.
W dniu 12.01.2017 r. awarię usunięto. W przypadku stwierdzenia zwrotu prosimy o ponowne dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Skrócone godziny pracy
06-09-2016
 
Informujemy, że w związku ze szkoleniem w dniu 30.09.2016 r. Biuro Związku będzie czynne do godziny 14:00. 

Za utrudnienia przepraszamy.
Czernica, Nadolice Wielkie - remont
30-09-2016
 
Informujemy, że w dniu 03.10.2016 r. (poniedziałek) odbędzie się odbiór interwencyjny odpadów zgromadzonych przy ul. Słonecznej w miejscowości Nadolice Wielkie. Prosimy o udostępnienie pojemników w widocznym miejscu najpóźniej w niedzielę wieczorem.
Harmonogram odbioru odpadów w gminie Siechnice (2016 r.) - aktualizacja
25-04-2016
 
Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2016 r. zmianie uległ harmonogram odbioru odpadów Gmina Siechnice - SEGREGACJA w części dotyczącej miejscowości: Sulimów, Sulęcin, Blizanowice, Trestno, Mokry Dwór. Zmiana dotyczy odpadów zielonych i innych biodegradowalnych w okresie maj - październik.

harmonogram

10-02-2016
 
Z dniem 22.12.2015 r. nastąpiła zmiana nazwy firmy świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin: Ciepłowody, Miasto Oława, Przeworno 
z:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o.
na:
Remondis Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Zmiana godzin przyjmowania odpadów do PSZOK
19-11-2015
 
Informujemy, że w dniach:
24.12.2015 r.
31.12.2015 r.
PSZOK będzie czynny do godziny 12:00. 

Jednocześnie informujemy, że w dniach:
23.12.2015 r. 
30.12.2015 r. 
PSZOK wydłuży godziny otwarcia do godziny 18:00. 

Adres PSZOK:
Godzikowice
ul. Stalowa 12
55-200 Oława
Interaktywne formularze deklaracji
16-09-2015
 
Interaktywne formularze deklaracji PDF nie otwierają się w przeglądarce Google Chrome.
czytaj więcej...
Zbiórka objazdowa jesień 2015
19-08-2015
 
W zakładce zbiórka objazdowa zostały opublikowane harmonogramy - edycja jesień 2015 r.
Awaria
06-05-2015
 
W związku z awarią linii telefonicznych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres:
zwiazek@sleza-olawa.pl  
lub za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych na stronie: 
https://www.sleza-olawa.pl/nieodebranie-odpadow/
https://www.sleza-olawa.pl/uszkodzenie-pojemnika/
Zbiórka choinek
07-01-2015
 
Informujemy, że w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Związek Międzygminny Ślęza-Oława nieodpłatnie odbiera od Państwa żywe drzewka świąteczne.
szczegóły
Opóźnienia w odbiorach - Remondis
07-01-2015
 
W związku z awarią dwóch pojazdów firmy Remondis oraz nagromadzeniem odpadów w okresie światecznym informujemy, że:
- odpady zielone i inne biodegradowalne z terenu gminy Borów będą odbierane w dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych oraz w dniu jutrzejszym od rana (07.01 - 08.01.2015 r.);
-  wszystkie odpady komunalne (z wyjątkiem szkła) z terenu miejscowości Kotowice będą odebrane w dniu jutrzejszym tj. 08.01.2015 r.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Harmonogramy 2015 r.
24-12-2014
 
Informujemy, że z udostępniono harmonogramy odbioru odpadów na 2015 r. 
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2015 r.
PSZOK/MPSZOK
24-12-2014
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2015 r.

broszura informacyjna

Od 01.01.2015 r. zmianie ulegają godziny funkcjonowania 
* PSZOK:
- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki czynny w godzinach od 9.00 do 15.00,
- w czwartki czynny od 9.00 do 18.00,
- w każdą sobotę czynny w godzinach od 9.00 do 15.00,
(z wyjątkiem świąt);
* MPSZOK:
czynne w określonych terminach w godzinach od 10:00 do 18:00.
Płatności - konto ogólne
04-11-2014
 
Informujemy, że z dniem 4 listopada 2014 r., ogólne konto bankowe Związku zostało zlikwidowane. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać wyłącznie na indywidualne numery kont.
Zbiórka objazdowa jesień 2014 gmina Czernica
03-09-2014
 
W zakładce zbiórka objazdowa został opublikowany szczegółowy harmonogram zbiórki.
Zapraszamy do zapoznania się.
https://www.sleza-olawa.pl/zbiorka-objazdowa/czernica/
Nieprawidłowości - prezentacja
13-08-2014
 
W związku z licznymi nieprawidłowościami w zbieraniu odpadów komunalnych na terenie gmin objętych wspólnym systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława, przygotowaliśmy dla Państwa krótką prezentację.
Prezentacja
Jednoczesnie przypominamy, że Regulamin oraz pozostałe uchwały dot. gospodarowania odpadami na terenie Związku są dostępne na stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odbiory odpadów komunalnych z terenu gmin: Czernica i Żórawina
22-07-2014
 
Z powodu zgłoszeń od mieszkańców, o zakłócaniu przez Brygadę WPO ALBA S.A. ciszy nocnej, nastąpiło przesunięcie godzin odbioru odpadów z terenów gmin Czernica i Żórawina na późniejsze.
Prosimy nie chować pojemników, odbiory odbywają sie zgodnie z harmonogramem, tj. do godz. 22:00.
Nowy punkt przyjmowania przeterminowanych i zbędnych leków
17-07-2014
 
Informujemy, że od 08.07.2014 r.  przeterminowane i zbędne leki można oddawać również w punkcie:
Apteka Kamieniecka, ul. Wrocławska 140, 55-002 Kamieniec Wrocławski
czytaj więcej... 
Zmiana SIWZ
17-07-2014
 
Informujemy, że w dniu dzisiejszym zmianie uległ zalącznik nr 4 do SIWZ - wykaz nieruchomości w poszczególnych gminach ze wskazaniem indywidualnej częstotliwości odbioru.
czytaj więcej...
Zbiórka pojemników - van Gansewinkel
15-07-2014
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Sp. z o.o. rozpoczęło akcję zbiórki pojemników, na dzierżawę których do dnia dzisiejszego nie zostały podpisane umowy, a które stanowią własność Spółki.
Ogłoszenie o przetargu
28-06-2014
 
Informujemy, że w dniu 28.06.2014 r, został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z terenu następujących gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina.
szczegóły...
Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków
24-06-2014
 
Awaria telefonów
16-06-2014
 
Z powodu awarii telefonów w dniu dzisiejszym, prosimy o kontakt przez formularze na stronie internetowej, bądź za pomocą skrzynki elektronicznej: zwiazek@sleza-olawa.pl.  
Za utrudnienia przepraszamy. 
Harmonogram odbioru odpadów w gminie Czernica (2014 r.) - aktualizacja
12-05-2014
 
Informujemy, że z dniem 15 maja 2014 r. zmianie uległ harmonogram odbioru odpadów w gminie Czernica, w części dotyczącej Kamieńca Wrocławskiego - ulice: Boczna, Ładna, Myśliwska, Ogrodowa, Piaskowa, Spółdzielcza, Szkolna, Wałowa, Wodna.
harmonogram
Zbiórka objazdowa w gminie Siechnice
07-03-2014
 
Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie zostaną odebrane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Siechnice na przełomie maj 2014 r.- czerwiec 2014 r. 
czytaj więcej...
Zbiórka pojemników - WPO ALBA S.A.
30-04-2014
 
W dniu 05.05.2014 r. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. rozpoczyna akcję zbiórki pojemników, na dzierżawę których do dnia dzisiejszego nie zostały podpisane umowy, a które stanowią własność Spółki.
czytaj więcej...
04-04-2014
 
W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej Związek udostępnił naklejki, w celu właściwego oznaczenia pojemników do gromadzenia odpadów.
Naklejki (w formacie A4 oraz A3) można nieodpłatnie odebrać w Biurze Związku:
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
oraz w Urzędach poszczególnych gmin (Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Siechnice, Przeworno, Żórawina).
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem (Uchwała Nr X/39/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława), właściciele posesji mają obowiązek odpowiednio oznaczyć pojemniki, w które wyposażyli nieruchomość.
Gmina Przeworno - Sarby, odbiór interwencyjny
03-04-2014
 
W związku z awarią pojazdu odbierającego odpady: 
"PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL, POPIOŁY ORAZ POZOSTAŁE SUCHE ZMIESZANE” z terenu gminy Przeworno (w dniu 31.03.2014 r.) informujemy, że odbiór interwencyjny odbędzie się w poniedziałek, tj. 7.04.2014 r.  
Prosimy o udostępnienie pojemników najpóźniej dzień przed odbiorem odpadów.
KONKURS
27-03-2014
 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAK-MET, Stanisław Juśkiewicz, jako prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych organizuje w miesiącu kwietniu akcję zachęcającą mieszkańców gmin nalezących do Związku Międzygminnego – Ślęza Oława, do aktywnego korzystania z PSZOK-u w celu zminimalizowania ilości dzikich wysypisk odpadów nagminnie tworzących się w naszym rejonie. W zamian za oddane odpady przez cały kwiecień mieszkańcy otrzymają drobne upominki w postaci sadzonek roślin ozdobnych (dot. wyłącznie odpadów oddanych do PSZOK).

Dodatkowo dla osób oddających elektroodpady przygotowany został konkurs. Dziesięć osób, które w kwietniu dostarczą największą ilość elektroodpadów otrzymają atrakcyjne nagrody (dot. odpadów oddanych do PSZOK i MPSZOK). 

Szczegółowy regulamin

Zbiórka objazdowa w gminie Czernica
07-03-2014
 
Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie zostaną odebrane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Czernica w maju 2014 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące terminów zbiórki zostaną przekazane do mieszkańców najpóźniej dwa tygodnie przed zbiórką.
Zbiórka objazdowa w gminie Żórawina
07-03-2014
 
Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie zostaną odebrane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Żórawina w maju 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminów zbiórki zostaną przekazane do mieszkańców najpóźniej dwa tygodnie przed zbiórką.
27-02-2014
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2014 r.
broszura informacyjna
Informacja o blankietach opłat
03-02-2014
 
Przypisany dla nieruchomości w roku 2013 indywidualny numer konta oraz numer klienta nie ulega zmianie w roku 2014.
Jeżeli dotychczas nie otrzymali Państwo blankietów na rok 2014, opłatę należy wnosić zgodnie z ostatnią deklaracją, na otrzymany w zeszłym roku indywidualny numer konta.
Osoby, którym nie przydzielono indywidualnego numeru konta, zobowiązane są do wnoszenia opłaty na konto ogólne, podane na dole strony.
30-01-2014
 
Informujemy, że aktualnie trwa gruntowna przebudowa strony www Związku.
20-01-2014
 
Informujemy, że Związek Międzygminny Ślęza-Oława nie prowadzi zorganizowanej zbiórki choinek.
Choinki jako odpad zielony należy rozdrobnić i umieścić w pojemniku na odpady zielone  i inne biodegradowalne (w przypadku segregacji odpadów) lub w pojemniku na odpady zmieszane komunalne (w przypadku braku segregacji odpadów).
Choinki można również oddać (bez konieczności rozdrabniania) do:

- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Godzikowicach, w pobliżu Oławy

więcej informacji o PSZOK

- Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w każdej gminie

więcej informacji o MPSZOK
Regulamin PSZOK na 2014 r.
30-12-2013
 
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2014 r.
24-12-2013
 
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2014 r.

Borów
Ciepłowody
Czernica
Domaniów
Miasto Oława
Przeworno
Siechnice
Żórawina
23-12-2013
 
Informujemy, że od dnia 20 grudnia 2013 r. nową siedzibą Związku Międzygminnego Ślęza-Oława jest Święta Katarzyna.
Adres: ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna.
09-12-2013
 
Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2013 r. (Wigilia), Biuro Związku będzie czynne w godzinach od 7:00 do 12:00.
05-12-2013
 
Komunikat w sprawie wystąpienia Gminy Ziębice ze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.
Zgodnie z Uchwałą XXXVI/259/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wystąpienia gminy Ziębice ze Związku Gmin pod nazwą „Związek Międzygminny Ślęza-Oława” z dniem 31 grudnia 2013 r. gmina Ziębice występuje ze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Wszystkie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z dniem 1 stycznia 2014 r. na terenie gminy Ziębice przejmuje gmina Ziębice.
Zobowiązania i płatności z okresu 01.07.2013 r. – 31.12.2013 r. będą egzekwowane przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława.
Harmonogramy MPSZOK na 2014 r. oraz obowiązujący Regulamin
24-12-2013
 
Udostępniono w zakładce Informacje o MPSZOK
08-11-2013
 
8 listopada 2013 r. dla miejscowości Gajków, Jeszkowice, Kamieniec Wrocławski (Gmina Czernica) nastąpiły zmiany w harmonogramie. Zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym.

Zmieniony harmonogram >>
01-10-2013
 
Z dniem 01 października 2013r. uruchomiono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gmin należących do Zwiazku Międzygminnego Śleza-Oława.

Szczegóły >>
30-09-2013
 
Pamiętaj, że oznaczone pojemniki i worki z odpadami należy wystawić na jeden dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję (Zgodnie z Regulaminem)
OPŁATA ZA ŚMIECI
29-09-2013
 
TERMIN PIERWSZEJ WPŁATY: DO 15 LIPCA 2013 r.
TERMIN KAŻDEJ KOLEJNEJ WPŁATY: DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA ZA DANY MIESIĄC, BEZ DODATKOWYCH WEZWAŃ

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO

DO MOMENTU OTRZYMANIA INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ NA KONTO OGÓLNE:


Związek Międzygminny Ślęza-Oława
z siedzibą w Świętej Katarzynie
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nr konta: 67 1240 3464 1111 0010 5056 6777

UWAGA!
Wpłaty należy wnosić wyłącznie na powyższy numer konta. Opłat za wywóz odpadów nie przyjmują kasy w Gminach!
Bardzo prosimy o dokładne dane w tytule przelewu po których będziemy w stanie zidentyfikować deklarującego, czyli imię i nazwisko osoby wskazanej w deklaracji , dokładny adres nieruchomości wskazany w deklaracji, w innym przypadku wpłaty mogą zostać potraktowane jako do "wyjaśnienia" i uznane jako nieuregulowane.
W przypadku, gdy dokonali Państwo korekty deklaracji, na konto należy wpłacić kwotę wskazaną w korekcie.

Informujemy , że w związku z wpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nazwanej potocznie opłatą "śmieciową" - wynegocjowaliśmy dla Państwa , w poniżej wymienionych bankach następujące wysokości prowizji bankowych dla wpłat gotówkowych:
  1. BANK PEKAO SA dla wszystkich wpłacających w oddziałach w całej Polsce - opłata wynosi 1,10 zł
  2. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – opłata wynosi 1,00 zł
  3. Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śl.- opłata wynosi 1,00 zł

oraz dla zleceń stałych:
  1. Bank Spółdzielczy w Oławie (zlecenie stałe we wszystkich oddziałach Banku) - opłata wynosi 1,00 zł - Promocyjna stawka dotyczy wszystkich Klientów Banku i obowiązuje od 01.08.2013r.

Powyższe informacje dotyczą tylko osób , które złożyły deklaracje w Związku Międzygminnym Ślęza-Oława